Vnitřní řád

Vnitřní řád je k nahlédnutí v ordinaci.